Pozvánka na členskou schůzi FbC Strakonice

Dobrý den, chtěl bych vás tímto pozvat na členskou schůzi našeho sdružení Fbc Strakonice z.s.

            Členská schůze bude letos volební. Budou se volit členové výkonného výboru, dva náhradníci a kontrolor. Případní zájemci o tyto funkce nechť se přihlásí na e-mail sekretar@fbcstrakonice.cz do 14.6.2020.

Schůze se bude konat ve čtvrtek 18.6.2020 v klubovně TJ ČZ v Máchově ulici čp.108 ve Strakonicích ve třetím patře ve 20:00 hodin.

 

Program schůze:

  1. Volba předsedy zasedání.
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  3. Schválení výroční zprávy za rok 2019.
  4. Volba nových členů výboru, kontrolora.
  5. Schválení rozpočtu na rok 2020.
  6. Schválení přihlášení jednotlivých kategorií na sezonu 2020/2021.
  7. Změna stanov.
  8. Diskuze.

Ve Strakonicích 26.5.2020
Za Fbc Strakonice z.s.
Ing. Adam Vašmucius
Předseda sdružení

Nepřehlédněte

Nábor

Facebook

Naši partneři